Information om vår dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Operatören för dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagen om dataskydd och denna information om vår dataskyddspolicy.

Användningen av vår hemsida är som regel möjlig utan att ange personliga uppgifter. Vid insamlingen av personuppgifter på våra sidor (såsom namn, adress eller e-postadresser) görs denna, såvitt det är möjligt, alltid på frivillig basis. Dessa data delas inte vidare till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi vill påpeka att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett komplett skydd av data mot tredjepartstillträde är inte möjligt.

Beskrivning av vår dataskyddspolicy vid användning av Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Operatören är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder sig av så kallade "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie om din användning av denna webbplats överförs som regel till en Google-server i USA och lagras där.

I händelse av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress dock att inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller andra avtalsstater inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet att i förtid förkortas av Google. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och sedan förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats har Google tillstånd att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla ytterligare internet- och webbplatsrelaterade tjänster till operatören av denna webbplats. Den i samband med Google Analytics av din webbläsare överförda IP-adressen kommer inte att slås samman med annan Google-data.

Du kan förhindra användningen av cookies genom att justera din webbläsare; vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte får tillgång till alla funktioner på denna webbplats. Du kan dessutom förhindra Googles insamling av data, som genereras genom cookies och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt Googles användning av dessa uppgifter, genom att under följande länk hämta och installera tillgängliga webbläsar-plugins: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dataskyddsinformation för användning av Instagram

Funktioner för tjänsten Instagram är integrerade på våra sidor. Dessa funktioner erbjuds och integreras av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-kontokonto kan du genom att klicka på Instagram-knapparna länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. Detta gör att Instagram kan se ditt Instagram-kontos besök på våra sidor. Vi vill framhålla, att vi som operatör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i dessa överförda data eller användningen av dessa data av Instagram.

Ytterligare information hittar du under Instagrams dataskyddspolicyinformation: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Dataskyddsinformation för användning av LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner från nätverket Linkedin. Operatör är Linkedin Corporation 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Vid varje visning av en av våra sidor som innehåller funktioner från Linkedin, uppstår en förbindelse till Linkedins servrar. Linkedin informeras om att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på Linkedins "Rekommenderar"-knapp när du är inloggad på ditt Linkedin-konto, är det möjligt för Linkedin att se ditt och ditt användarkontos besök på vår hemsida. Vi vill framhålla, att vi som operatör av sidorna inte har någon kunskap om innehållet i dessa överförda data eller användningen av dessa data av Linkedin.

Ytterligare information hittar du under Linkedins dataskyddspolicyinformation: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Dataskyddsinformation för användning av LinkedIn Pinterest

Dataskyddsinformation för användning av Pinterest På vår sida använder vi sociala plugin-moduler från det sociala nätverket Pinterest, som drivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Kalifornien, 94301, USA ("Pinterest"). När du besöker en sida som innehåller en sådan plugin ansluter din webbläsare direkt till Pinterests servrar. Plugin-programmet överför samtidigt protokolldata till Pinterests servrar i USA. Dessa protokolldata kan möjligtvis innehålla din IP-adress, adresser till de besökta webbplatserna som även Pinterest-funktioner, typ av webbläsare och dess inställningar, datum och tid för begäran, samt ditt sätt att använda Pinterest och cookies.

Ytterligare information om syfte, omfattning samt vidare bearbetning och användning av uppgifter av Pinterest, samt dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet hittar du i dataskyddsinformationen hos Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Dataskyddsinformation för användning av Xing

Vår webbplats använder funktioner från nätverket XING. Operatör är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Varje gång en av våra sidor besöks, som innehåller funktioner från Xing, skapas en förbindelse till servrarna hos Xing. Någon lagring av personuppgifter utförs därmed enligt vår kännedom inte. I synnerhet sparas inga IP-adresser och analyseras inga användarmönster.

Ytterligare information om dataskydd och Xings Share-knapp (Dela), hittar du under Xings dataskyddsinformation https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Dataskyddsinformation för användning av YouTube

Vår webbplats använder plugins från webbplatsen YouTube, som drivs av Google. Operatör av webbplatsen är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra YouTube-plugin-utrustade sidor, kommer en förbindelse till YouTubes servrar att skapas. Därmed informeras Youtube-servern om vilka av våra sidor du har besökt.
När du är inloggad på ditt YouTube-konto att det möjligt för YouTube att kartlägga dina surfvanor direkt efter personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

För mer information om hantering av användardata hittar du under YouTubes dataskyddsinformation https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Tillgång till information, samt radera eller spärra

Du har alltid rätt till fri information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och destination och syftet med databehandlingen samt att rätta, blockera eller radera dessa data. På denna och andra frågor som rör personuppgifter, kan du alltid kontakta oss på den angivna adressen under Webbplatsinformation.

Cookies

Internetsidorna använder sig ibland av så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. Cookies används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som din webbläsare lagrar.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på enheten tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om användningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, eller endast godkänner cookies för vissa funktioner eller generellt utesluter inklusive automatiskt raderar cookies när du stänger webbläsaren. Observera att funktionaliteten på denna webbplats kan begränsas om du deaktiverar cookies.

Server-loggfiler

Operatören av sidorna insamlar och lagrar automatiskt information i så kallade server-loggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp/ Webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • • URL-hänvisning
  • Värdnamnet på den anslutna enheten
  • Tidpunkt för serverförfrågan


Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. En sammanställning av dessa data med andra datakällor görs ej. Vi förbehåller oss rätten att ha tillgång till dessa data vid ett senare tillfälle, om vi skulle få kännedom om konkreta indikationer på illegal användning.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformulär, lagrar vi din information på frågeformuläret inklusive de kontaktuppgifter du har uppgett, för bearbetning av din förfrågan och i händelse av följdfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt medgivande.

Frånsägelse av e-postreklam

Användning av insamlad kontaktinformation för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial avvisas härmed i enlighet med operatörens webbplatsansvar. Operatören av webbplatsen förbehåller sig uttryckligen rätten till rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklaminformation, såsom spamrelaterad e-post.

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen, måste du ange en e-postadress och information som tillåter oss att verifiera att du är ägare till e-postadressen och godkänner prenumerationen av nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter insamlas ej. Vi använder dessa data endast för att skicka den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

Godkännandet för lagring av data, e-postadressen samt dennes användning för att skicka nyhetsbrev kan återkallas när som helst, till exempel via länken "Avbeställa" i nyhetsbrevet.